fbpx

Barn med diagnos

Kenpo Självförsvars Studio genomför kontinuerligt kurser med barn och ungdomar med olika diagnoser. Vi tränar och har roligt och försöker förbättra varje individs speciella behov. Som alltid gäller det att ha roligt för att öka den personliga utvecklingen. Många av dessa barn har fasta rutiner och mönster som gör att det alltid är en utmaning att försöka introducera nya övningar och lekar. För mig som tränare så gäller det att vara lyhörd och flexibel då barnens och ungdomarnas humör och entusiasm skiftar snabbt. Lite mer information om barnen som besöker oss kommer här.asberger-1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även kallat neuropsykiatriska diagnoser eller vardagligt bokstavsdiagnoser) är i Sverige en vanlig samlingsbenämning på ett antal diagnoser som vanligen ställs under barndomsåren. Personer med detta kan bland annat ha svårigheter med socialt samspel samt även ha koncentrations- och inlärningssvårigheter. Intelligensen, definierad som intelligenskvot, är däremot inte påverkad. Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar räknas ADHDADDDAMPAspergers syndromautism osv.

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan hos en person inom vissa områden har ett annorlunda fungerande jämfört med hur det är för de flesta andra. Det speciella fungerandet är medfött och kommer således att bestå under en persons hela liv. Att en persons hjärna fungerar annorlunda innebär inte nödvändigtvis något negativt, men ofta ställer det till problem i livet i sådan grad att det är meningsfullt att tala om en nedsättning i hjärnans funktioner.

En persons livssituation och erfarenheter har betydelse för i vilken grad det annorlunda fungerandet leder till en funktionsnedsättning. Det finns emellertid gott om exempel där detta annorlunda fungerande bättre beskrivs i termer av positiva personlighetsdrag. Förståelse för sitt eget fungerande och stöd från omgivningen är här faktorer som spelar in.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger problem när det gäller att rent praktiskt få vardagen att fungera. Ofta finns även bekymmer inom det sociala området. Det är vanligt med erfarenheter av missförstånd. Det är svårt att göra sig förstådd och det är svårt att förstå andra människor. I många fall har man levt en stor del av livet utan att vara medveten om att man varit belastad av en medfödd funktionsnedsättning. Den intellektuella begåvningen kan ha varit god, vilket bidragit till förvirring när det visat sig att vardagslivets krav fört med sig återkommande misslyckanden. Mer att läsa:http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Vad-ar-en-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/

asberger-6 asberger-5 asberger-4 asberger-3