Ekvationsmall för att träna spontanitet

Av: Mattias Bodin

Det ultimata målet med all kampart är att bli spontan och agera fritt utifrån en given attack eller attacker du inte vet någonting om. För att bli spontan implicerar givetvis att du tränar din spontanitet. Det finns en ekvationsmall man kan använda sig av som brukar kallas ”the equation formula”. Syftet med denna är att ge dig en mera idérik grund att stå på för utförande av alternativa rörelser i en teknik. Följer man denna mall kan man utveckla specifika, praktiska och logiska rörelsemönster. Om man då tittar på ekvationsmallen så kan man läsa den så som följer: Till en given grund, vare sig det är en ensam rörelse eller en serie av rörelser så kan du:

 1. Add

  – lägga till rörelse/rörelser i tekniken.

 2. Prefix

  – lägga till en rörelse/rörelser före.

 3. Suffix

  – lägga till en rörelse/rörelser efter

 4. Insert

  – lägga till en rörelse/rörelser mellan två rörelser i den redan etablerade tekniken.

 5. Re-arrange

  – ändra rörelsernas sekvens.

 6. Alter

  – skifta vapnet och måltavla samt justera speed, power (regulate) och body- and footmaneuvers (adjust).

 7. Delete

  – ta bort en rörelse eller rörelser från en sekvens.

Som du ser så finns det alltså sju olika saker du kan göra med en teknik. Som jag nämnde tidigare så syftar den här så kallade ekvationsmallen till att utveckla din spontanitet för att slutligen lära dig att fritt associera i dina tekniker. Vart som helst skall du kunna förändra tekniken utan att det blir ett hinder i din kontinuerliga rörelse. Ett annat koncept man ofta pratar om i kenpo är de tre faserna som kan relateras till ekvationsmallen.

De tre faserna och ekvationsmallen

Dessa tre faser kan indelas i ideal phase, what if phase och slutligen formulation phase. De tre faserna och ekvationsmallen är viktiga i kenpo och i alla fighting-system för den delen. Kenpo är unikt i den bemärkelsen att vi har en teoretisk ram som förklarar hur man kan förändra tekniker så den blir individuell. Oavsett ålder eller kroppsbyggnad skall man alltså kunna anpassa vilken teknik som helst till sina egna preferenser. Alla arter som har en vilja att förändras i takt med tiden har en tanke som kan liknas vid dessa koncept. En annan art som använder sig av konceptet med de tre faserna är Brazilian Jiu-Jitsu. Denna art förändras hela tiden för att förbättras och anpassas till dagens våldsamma verklighet precis som Ed Parker gjorde med sin Kenpo.

Om vi då ska utveckla vad de tre faserna egentligen innebär. Man kan enkelt säga att konceptet är att ingen teknik är ett bestämt mönster eller en regel i sig själv, utan istället komponerad av tre faser – ideal phase (fas 1), what if phase (fas 2) och slutligen formulation phase (fas 3). Att lära sig och utveckla sina kenpotekniker kan liknas vid att lära sig att skriva ord, utveckla meningar och sen uppsatser.

Ideal Phase

Denna fas lär eleven tekniken ”by the book”. Detta innebär att attacken är specifik. Du vet vilket försvar du skall använda och du vet även vilken reaktion det kommer att ge angriparen.

I den första fasen – ideal phase – lär vi oss tekniken utifrån ett bestämt rörelsemönster för att försvara oss mot en förutbestämd attack. Vi lär oss grunden i att strukturera rörelser och att förstå hur kroppen responderar på en attack. Här läggs grunden i vår förståelse att varje aktion har en reaktion (t ex en frontkick i skrevet implicerar att jag bryter angriparens höjd och sänker mina måltavlor). Eleven lär sig hur man slår, blockerar, sparkar och rör sig som t ex front kick, inward block, outward handsword och step-back för att sedan sätta ihop dessa rörelser till en självförsvarsteknik mot en given attack. Om vi tar dessa rörelser och säger att attacken är ett grepp med höger hand mot kragen så lyckas nog de flesta lista ut att den givna tekniken är Delayed Sword. Vi har alltså satt ihop grundrörelser (basic moves) till en teknik (ett bestämt rörelsemönster) för att försvara oss mot en given attack. Vi kan likna detta vid hur vi lärde oss att läsa och skriva när vi var barn. Vi lärde oss först bokstäver, sedan ord och sen hur man sätter ihop dessa till meningar. Vi lärde oss alltså hur man strukturerar meningar i ett bestämt mönster för att förstå grunden i meningsbyggnader. Så utifrån ord som t ex på, ligger, bordet, papperet strukturerar vi meningar för att uttrycka en idé som skulle kunna vara ”på bordet ligger papperet”. Gör på samma sätt med dina rörelser och du får step-back, inward block, front kick och outward handsword för att uttrycka en idé om hur man kan försvara sig mot ett grepp mot kragen med en hand.

What if Phase

I denna fas experimenterar eleven t.ex. med att reaktionen hos angriparen blir annorlunda från the ideal phase.

När du lärt dig och tränat grundtekniken är det dags utforska nästa steg – what if phase. I den här fasen börjar du laborera med vad som skulle hända om du ändrar dina vapen eller om attacken ser annorlunda ut. Du börjar fråga dig själv om samma sekvens som du redan lärt dig (t ex Delayed Sword) skulle funka mot en annan attack (t ex punch istället för grab). Vad händer om jag förändrar något i tekniken utan att jag stör flytet eller grundtanken med tekniken? Det är här ekvationsmallen kommer in i bilden för att du ska kunna förbättra eller skräddarsy en teknik till din kropp och preferenser. Ta en teknik som t ex Sword of Destruction som har ett idealt mönster som följer: step-back, outward extended block, front kick och inward handsword. Börja fundera på om du kan (a) försvara dig mot en annan attack än grepp mot din vänstra axel (t ex right punch), (b) lägga till ett prefix innan sekvensen (t ex en slap mot ansiktet innan din outward extended outward block), (c) lägga till en suffix efter sekvensen (t ex en heelpalm mot ansiktet), (d) insert, delete, alter eller re-arrange rörelser i tekniken utan att störa flödet (t ex insert en heelpalm mot solar plexus efter din outward extended block och innan din kick, delete kicken helt och hållet, alter din kick mot ett knä och re-arrange ordningen på din inward handsword och front kick).

Formulation Phase

Utifrån den nya reaktionen eller positionen som var what if måste man agera och reagera omgående och göra något nytt. Detta är att formulera din nya lösning/försvar på hans what if. Detta är en viktig del av spontanitetsträningen.

Steget från den andra till den tredje fasen – formulation phase – är inte så stort. Här använder du dina kunskaper som du lärt dig i andra fasen och applicerar dem på idealtekniker för att förbättra dem eller anpassa dem efter din kropp eller preferenser. Vi kan alltså ändra t ex Sword of Destruction enligt ekvationsmallen och göra tekniken mera personlig utan att för den skull lämna grundtanken med tekniken. I idealet av denna teknik skulle utförandet vara (a) step-back med vänster ben och (b) leverera en höger extended outward block, (c) front kick i skrevet och (d) landa med en inward handsword mot halsen. En personlig variant skulle kunna uttrycka sig så här: (a) step forward med höger ben (adjust) och lägg in en slap mot ansiktet (prefix), (b) blockera * med höger extended outward block (ingen förändring), front knee i skrevet (alter), landa med en fingerslice över ansiktet (alter och regulate) och avsluta med en hammerstrike mot skrevet (suffix).

Avslutning

Att befinna sig i formulation phase är det svåraste, men det mest lärorika. Det är här du verkligen utvecklar din kenpo mot nya höjder. Var inte orolig för att göra ”fel”. Lär dig av dina erfarenheter och du kommer att upptäcka hur fritt du kan leka med dina rörelser. Vad vi sysslar med är en konst med rörelser. Lär dig förstå att varje aktion föder en reaktion och släpp lös kreativiteten. Studera ”the universal pattern” så kommer du att upptäcka hur rörelserna är oändliga genom ”height”, ”width” och ”depth”. Låt principerna guida dina rörelser, för som Ed Parker sa: ”The equation formula is the universal pattern expressed with principles” (The Zen of Kenpo, sid. 35).

Av: Mattias Bodin
3:rd Degree Black Belt