Några grundregler för rörelser inom Kenpo

Av: Ingmar Johansson
Bilder av: Sofia Paunovic´

Denna artikel skrevs för att förklara användandet av regler och principer för rörelser inom Ed Parker´s Kenpo karate. Det är viktigt att eleven förstår vad han gör mot sin motståndare och varför. Jag lärde mig på ett tidigt stadium att Kenpo är ett system där det inte finns några regler. Tolkningen av detta innebär att du kan göra vad du vill. Det finns med andra ord ett stort mått frihet i ditt personliga uttryck av arten. Som med vilket språk som helst måste man dock kunna de grundläggande bokstäverna, alfabetet, innan du kan använda ord och från detta följer vissa regler som till exempel att alltid stavas alltid med två l och aldrig stavas aldrig med två l. Inom Kenpo använder vi grundläggande enstaka rörelser för att forma tekniker. Sättet att se på reglerna och principerna är att de finns där för att hindra möjliga fatala fel i din teknik som kan sätta din säkerhet på spel och hindra din motståndares omedvetna rörelser. Hur du än känner inför regler för rörelser kan du alltid lära dig någonting av dem. Oavsett om du anser dig behöva dessa redskap eller inte, bör du analysera dem och förstå deras värde. För att citera Mr. Ed Parker ”Att ha ett öppet sinne leder inte nödvändigtvis till perfektion. Det är din förmåga att observera, analysera, urskilja och förstå den verkliga essensen av de grundläggande principerna som leder vägen till perfektion.”

I de följande teknikserierna skulle jag vilja förklara en speciell regel och dessutom förmedla att ordet alltid betyder 99 % eller för det mesta. Undantag från reglerna är också viktiga att känna till eftersom det ger dig nya sätt att utföra en teknik medan du fortfarande löser problemet. Jag har valt att prata om ”regeln på insidan” (The inside rule). I Kenpo lägger vi alltid stor vikt vid att kontrollera höjden, bredden och djupet* och vi kontrollerar normalt sett alltid minst två av tre dimensioner i våra tekniker. Det finns naturligtvis många tekniker där vi kontrollerar alla. Kontrollen sker under några, väldigt få, sekunder. Detta är ett schackspel på mycket hög intellektuell och fysisk nivå. Vi vet vad vår motståndares naturliga reaktion kommer att vara och vi kan genom detta förutse och fullfölja vår teknik på ett effektivt sätt.

* I systemet Kenpo talar man om de olika zonerna man önskar kontrollera. ”Höjden” syftar på angriparens möjligheter att gå upp och ner vilket kontrollerar hans ben och möjligheter att sparka. ”Bredden” syftar på möjligheterna att använda armarna, alltså rotationen på överkroppen och genom att kontrollera den kan man hindra angriparen att använda armarna. Med ”Djupet” menas angriparens möjligheter att förflytta sig bakåt och framåt.

När vi gör tekniker som rör sig mellan motståndarens armar talar vi om regeln, eller principen, på insidan (insidesregeln). I alla tekniker lägger vi vikt vid angriparens andra hand och dennes ben. Om han till exempel greppar tag i mig som i ”Lone Kimono” är det inte den hand som greppar mig jag är mest oroad över utan den andra handen, hans ”Live hand” (den fria handen). Denna hand kan när som helst slå mig och jag har ingen som helst kontroll över den. Hans möjligheter inkluderar också att när som helst sparka mig. På grund av hans många möjligheter att attackera mig som beror på att jag i princip befinner mig mellan hans armar, eller ”på insidan”, återstår att bryta höjden eller neutralisera bredden. Snapping Twig använder principen att bryta höjden medan man stannar på insidan av motståndarens armar. Lone Kimono å sin sida neutraliserar bredden vilket placerar dig på utsidan av din motståndares armar. Detta illustrerar principen att frånta motståndaren hans möjligheter att använda sina uppbackningsvapen i båda principerna. Därför kan du se i teknikserierna hur jag tar ner min angripare och kontrollerar hans andra vapen.

Hooking Wings

I tekniken Hooking Wings kan du se att frontsparken mot mitt skrev kommer att göra att jag böjer mig framåt vilket neutraliserar min höjd. Detta är det vanligaste sättet att bryta höjden eftersom sparken är under midjan vilket är kroppens huvudsakliga gångjärn. Men det finns fler sätt.

Locked Wing

I denna serie ser du Mr Planas utföra tekniken Locked Wing vilken också använder regeln på insidan (insidesregeln). I detta fall står Mr Planas mellan mina armar med ryggen mot mig och därför måste han kontrollera mig på samma sätt och av samma skäl. Många gånger uppfattar faktiskt inte motståndaren att du står mellan dennes armar. Som du kan se för han mig nedåt och kontrollerar därigenom min höjd och eliminerar mina uppbackningsvapen. Genom att kliva bakåt eliminerar han mina möjligheter att greppa hans ben medan han samtidigt laddar sitt eget vapen som är ett knä i mitt ansikte.

 

Parting Wings

Denna teknik har jag valt för att illustrera ett undantag från regeln eller en annan princip för rörelse. Mr Planas väljer att inte bryta min midja utan gör i stället ett fingersvep över mina ögon vilket ger mig smärta. En princip i Kenpo säger ”Närhelst du rör handen från ena till andra sidan av kroppen kan du lägga till ett slag så länge det inte hindrar/offrar din teknik.” Och genom att slå mot mina ögon får han mig att reagera och föra mitt vapen (min hand) tillbaka till mitt ansikte vilket tillfälligt hindrar mig att använda den på ett aggressivt sätt.

 

Avslutningsvis

Som du märker så är Ed Parker´s Kenpo Karate ett ganska analytisk system och anses vara ett av de system som är mest väldokumenterat i världen idag. Där logiken och den vetenskapliga delen skall gå hand i hand med praktiken. Strukturen i Kenpo bygger på ”Ideal Phase” där allt sker som man önskar sig. Efter detta analyseras och arbetar man med ”What If Phase” där något går snett och man ställs inför en omformulering till lösning. Det tredje steget kallas för ”Formulation Phase”. Här krävs att eleven har ett gott urval av lösningar och ett flexibelt tänkande för att snabbt avsluta sin teknik på ett effektivt sätt. I bildserierna som visas här ovan så är alla lösningar i den första fasen (Ideal Phase).

Jag hoppas jag har kunnat bringa lite klarhet till dessa tekniker. Min avsikt är endast att förtydliga logiken i teknikerna. Som du kan se är regler för rörelser viktiga för att göra tekniken effektiv och hindra problem med avsiktliga eller oavsiktliga rörelser från din motståndare.

Ingmar Johansson
Utbildad idrottskonsulent
5:th degree black belt
Huvudinstruktör för Ed Parker´s Kenpo Karate i Sverige.