Kenpons tre grundpelare

För att kunna behärska ett självförsvarssystem behöver individen utveckla många kvalitéer. Dessa ingredienser kan delas in i tre grundpelare – basics, självförsvarstekniker och slutligen fighting.

58__320x240_vuxna_gradering_gult_1
Alla kampsporter har en grund att stå på och grunden heter basics. För att generera kraft, explosivitet, manuvreringar och ett bra skydd kräver en väl rotad grund. Att nonchalera detta medför att dina blockeringar och slag blir ineffektiva och risken att bli överkörd blir ett faktum. Ibland krävs det att vara välrotad i marken (stabilitet) och ibland krävs rörlighet (mobilitet). En bra kampssportare måste ha ett bra fotarbete, det är fötterna som bestämmer din överkropps takt och arbete. Snabba fötter medför snabba händer. Det störst problemet inom kenpon är att utövare påskyndar sitt utförande och fuskar med sina basics. Mr Parker sa ”speed and rush is not the same”. Mr Planas talar om att ”rule number 1” (regel nr. 1) är ”establish your base” (rota din grund).

Sluta inte att träna och repetera dina grunder. Utan en fast grund faller huset och på samma sätt faller din Kenpo. Detta är din första grundpelare och den är precis lika viktig som de nästkommande två pelarna.

Med en god grund kan man nu bygga upp utövarens vanor och reflexer mot olika attacker. Ge eleverna möjligheter och förslag till ett effektivt försvar. Ed Parker´s Kenpo ger 154 förbestämda lösningar som betår av principer, men även regler för rörelser som skall göra utövarens försvar så
effektivt som möjligt och framför allt säkert för utövaren. När man har nått nivån svart har man lärt sig systemets grunder och nu startar analysering och perfektion. Teknikerna skall rädda dig mot vissa typer av attacker som t.ex. raka slag, krokar, fasthållningar, grepp osv. Försvaret bygger på att angriparen inte har vetskap om ditt kunnande. Oftast överrumplas angriparen och du får ett övertag som varar endast i ett par sekunder. Om detta försvar inte är tillräckligt effektivt kommer du att hamna i en annan situation. Denna nya situation för oss till den tredje pelaren.

När situationen uppstår att både du själv och din angriparen är medvetna och framförallt beredda på en konflikt (konfrontation) så står du nu inför en fightingsituation och därmed är överraskningsmomentet borta. Har man inte tränat detta moment tillräckligt mycket kan det bli svårt när angriparen kommer i full fart med sin planerade attack. En slagserie eller en välriktad spark kan komma. Detta är svårt att försvara sig mot för att man inte vet vad som kommer. Här är det viktigt med goda basics och bra alternativ till snabba och effektiva avslut. Oftast är denna del den som tränas minst. Inte att förglöma är att vi tränar en kampsport, ”the worriors art”, där kampen är det slutgiltiga provet att du kan försvara dig.

Jag rekommenderar att utövaren tränar alla delar lika mycket och fighting minst en gång i veckan. Det finns anpassade träningspass både för barn och vuxna varje vecka som involverar alla dessa grundpelare som jag har nämnt här ovan.

Här kommer en historia som bevisar denna artikel. Pelle kliver in i en hiss. I hissen står en man och Pelle ställer sig framför honom. När dörrarna slagit igen får mannen för sig att Pelle var en av de personer som slagit till honom helgen innan utanför ett diskotek. Pelle som är specialist på självförsvarstekniker har inga problem att försvara sig när mannen tar tag i honom i axeln och drar honom bakåt för att klappa till. Pelle blockerar och skickar på ett par välriktade slag mot sin angripare. När mannen för att ögonblick faller till marken vänder sig Pelle om för att lämna platsen men märker att han är fast i hissen. När Pelle vänder sig om igen mot angriparen står mannen nu beredd att angripa igen. Om Pelle inte har några kunskaper om fighting kommer han få det tufft. Överraskningsmomentet är borta och goda kunskaper om fighting är av stor vikt. och andra sidan om Pelle varit en mycket bra fighter men inte hade några idéer om självförsvar kanske han inte kommit så långt då angriparen dragit honom i axel och träffat honom med att par slag i ansiktet.<(p>

Att man har vissa preferenser är ok men du kan inte nonchalera det som skrivits här ovan. Träna alla inslagen av din kenpo för det gör dig komplett och din förståelse för vad du gör växer för varje dag du utför dessa rörelser. Lycka till i ditt utövande.

Ingmar Johansson
Utbildad idrottskonsulent
5:th degree black belt
Huvudinstruktör för Ed Parker´s Kenpo Karate i Sverige.