Av: Mattias Bodin

Alla idrotter lider av samma problematik. Hur skall man behålla sina medlemmar? Denna fråga har inget självklart svar. Det är så mycket man kan göra och samtidigt så lite. En förening kan vårda sina medlemmar till det yttersta och fortfarande förlora dem. Vad man måste förstå är att alla tränar av olika anledningar. Syftet med denna artikel är att få dig att fundera över din träning.

Kampart vs. självförsvar

Det är skillnad på kampart och självförsvar. Tränar du självförsvar så är det förmodligen för att du vill kunna försvara dig i nödvärn. Begreppet kampart är så mycket mer omfattande i mina ögon. Det handlar givetvis om självförsvarsträning men det är oftast också ett sätt att leva. Budo är här ett begrepp som är värt att nämna. Enkelt uttryckt kan man säga att ordet budo (kan översättas som ”kampens väg”) är ett samlingsnamn för kampsporter/kampkonster. Allt som oftast avser ordet moderna japanska arter som t ex Karate, Kendo, Aikido, Judo med flera. Men utöver att vara ett samlingsnamn handlar det alltså också om ett sätt att leva och uppföra sig. Jag har skrivit om budo mer utförligt i andra artiklar (se Vad kan kampkonsten erbjuda samhället och Budons roll i svensk skola) så jag sveper bara över begreppet här för nämnandets skull.

Vad tränar du?

Tidsaspekten är intressant att nämna. Att träna kampart är ett livslångt lärande medan att lära sig effektivt självförsvar inte behöver ta så förskräckligt lång tid. Om vi tar vår art, Ed Parker´s Kenpo Karate, som exempel. Teknikerna i gult bälte kan man tänka sig som en snabbkurs i Kenpo. Om man tränar dessa hårt och seriöst skulle jag vilja påstå att du har en bra arsenal i bakfickan. Dessa är effektiva även utan en djupare förståelse av teorin bakom hur dessa är designade. Om du däremot siktar mot att förstå hur Kenpo är designad så har du mycket arbete framför dig. Vår art anses av många vara den mest väldokumenterade kamparten i världen så det finns ett digert utbud i att inhämta kunskap från. Så om du verkligen vill träna vår art måste du förstå den. Och om du sätter upp detta mål skulle jag vilja påstå att det är kampart du tränar.

Kan man då pendla mellan begreppen kampart och självförsvar över en längre tidsaspekt? Ja visst kan man det! Det handlar ofta om i vilka skeden man är i livet. Låt mig jämföra med olika typer av böcker. Om du har läst deckare ett tag så kanske du känner att det skulle vara roligt att byta genre till låt oss säga en roman. Det är helt enkelt inte roligt att läsa samma typ av böcker hela tiden. Ni som har en vana av att läsa böcker nickar kanske lite igenkännande nu. Och så funkar det med din träning också. Det kan vara andra saker i livet som drar din fokus från träningen. Att lära sig kampart är ofta mer mentalt utmanande än att lära sig självförsvar. Och detta är något man måste lära sig genom en mognadsprocess. Ibland kan man vara inne i en process där man bara vill köra fysiskt hårt och låta hjärnan vila. Då är du inne i en period där du fokuserar på självförsvarsträning.

Varför tränar du?

Du måste ställa dig frågan varför du tränar. Alla tränar av olika anledningar – man vill lära sig självförsvar, fysisk träning, motion, tävla, social samvaro, grader osv. Din anledning måste vara tillräckligt bra för att du skall stanna kvar. Och för att behålla motivationen är det viktigt att du har ett mål med din träning. Utan ett uppsatt mål tenderar dom flesta att tappa fokus och risken för att man slutar ökar. Men det kan även kännas tungt om man har ett mål för långt fram i tiden. Det kan lätt kännas ogreppbart. Det kan därför vara en bra idé att skapa delmål. Istället för att sikta mot svart bälte så ska man kanske ge sig tusan på att man skall nå brunt bälte. När det målet är passerat så är det bara att skapa nya mål.

Ha en dialog med din instruktör. Se till att denne förstår hur du ser på din träning. Uppgiften för instruktören är att göra dig till en så bra kampartsutövare han eller hon bara kan. Detta föranleder att instruktören kommer att tala om för dig när du är klar för nästa grad. Men du kanske är en person som inte söker nya grader utan ser på träningen som vilken annan träning som helst. Det kunde lika gärna vara spinning för din del, men nu råkar det vara kampart. Eller så känner du kanske att du helt enkelt inte är redo själv. Låt det inte bli en negativ stress där du känner att du måste gradera. I grund och botten är det du som bestämmer om du vill gradera. Instruktören ger bara en rekommendation att det är dags att gå vidare.

Av: Mattias Bodin
3:rd Degree Black Belt