Web of knowledge – Kategorisering av tekniker

Av: Mattias Bodin

Med 154 olika tekniker i Kenpo-systemet kan det ibland vara svårt att kategorisera de olika attackerna teknikerna bygger på. Varje individuell teknik är ett försvar mot en specifik attack såsom t ex ett slag, spark, låsning, knuff o.s.v. Ed Parker insåg snabbt att han behövde ett systematiskt sätt att undervisa varje teknik för att inte förvilla sina elever. Det var då idén med Web of Knowledge slog honom.

 

Ed Parker förklarade Web of Knowledge som “The pattern of a web created, developed, designed, and used be Ed Parker to prioritize self-defense techniques according to the degree of difficulty in handling an attack. This postulate teaches you (1) identify, define, and classify the types of encounters you may find yourself in; (2) thoroughly scrutinize the various methods in which weapons (natural or otherwise) can be employed; and (3) instinctively determine your choice of action to successfully combat the numerous types of encounters with which you my be confronted.” (Ed Parker’s Encyclopedia of Kenpo, sidan 135).

 

En spindel inspirerade Parker

Han förklarade hur han kom på idén; “The idea for the Web of Knowledge came to me twenty six years ago in Hawaii as I observed a spider constructing a web. As I watched the spider meticulously build this ingenious trap for his survival, I pondered the difficulties in learning the intricacies of the martial arts. Suddenly, I was struck with an idea. Could I not, from this perfect design, created by our Supreme Being, construct an intellectual trap; A trap that would aid in retaining Martial Arts knowledge? Surely, if one web could be constructed to ensnare victims, couldn’t a similar one be devised to ensnare knowledge?” (Ed Parker’s Encyclopedia of Kenpo, sidan 136).

The Universal Pattern

Universal pttern vit

 

 

 

Kategoriseringen i 8 steg

Som erfaren Kenpo-utövare skall du inte behöva tänka efter hur du ska försvara dig mot t ex ett slag, spark, strypning o.s.v. utan du ska agera spontant och omedvetet. Som nybörjare är detta oftast svårt och då är man hjälpt av ett sätt att kategorisera och träna en typ av försvar mot en given attack. Ed Parker kategoriserade varje teknik efter svårighetsgraden i dess tänkta attack. Ordningen är som följer (Ed Parker’s Encyclopedia of Kenpo, sidan 136-137):

 

1. Grabs and Tackles

Nybörjareleven torde ha en bra chans mot ett grepp där angriparen inte omedelbart planerar ett efterföljande slag. Utan ett slag som direkt påföljd efter greppet är denna i stort sett inaktiv.

 

2. Pushes

Eftersom en knuff involverar rörelseenergi framåt kräver denna attack mer timing än en fasthållning, men inte lika mycket som mot ett slag.

 

3. Punches

En högre nivå av timing krävs för att försvara sig mot ett slag eftersom hastigheten är snabbare och kraften större.

 

4. Kicks

Försvar mot sparkar kräver inte bara timing utan den potentiella kraften är större än hos ett slag vilket gör sparkarna farligare.

 

5. Holds and Hugs

Fasthållningar och omfamningar är i sin tur ännu svårare eftersom kroppens rörelse hindras och de begränsade antalet tillgängliga vapen och måltavlor. Det finns en stor risk att du blir nertagen på marken.

 

6. Chokes and Locks

Strypningar och låsningar är farligare än fasthållningar och omfamningar eftersom de har en potentiell risk att orsaka brutna lemmar och till och med ögonblicklig död.

 

7. Weapons

Timingen och kraften associerat med vapen placerar med lätthet dessa bland de svåraste attackerna. Din angripare har fördel av räckvidden med en hög sannolikhet att orsaka svår skada eller död.

 

8. Multiple Attacks

Försvar mot flera angripare kräver skicklighet och strategi. Fler angripare än en ökar sannolikheten för svåra skador eller död och bör därmed jämföras med en angripare med goda färdigheter i handhavande av vapen.

 

I alla tekniker från gult upp till första graden brunt (med några variationer i brunbältsgraderna) följer typen av attacker i de första 7 teknikerna i samma ordning som ovan. Med denna rangordning i bakhuvudet blir det enklare att komma ihåg teknikerna i de olika graderna. Den åttonde kategorin – tekniker som tränar försvar mot flera angripare – börjar man träna först i brunt bälte.

 

Ett bra hjälpmedel

Web of Knowledge var Ed Parkers sätt att kategorisera sina tekniker i ett logiskt system. Man kan jämföra detta med att ha en ordbok i alfabetisk ordning. Föreställ dig att ha en ordbok som inte är i alfabetisk ordning. Mycket är detsamma i Kenpo. Detta system för att kategorisera tekniker gör det enklare för både eleven och instruktören och är ett bra sätt för att bygga upp ditt ”vokabulär av rörelse”.

 

Av: Mattias Bodin

3:rd Degree Black Belt