Logotypen som vi använder oss av idag designades av Mr Ed Parker Junior. Denna logotyp har Kenpo Sweden köpt alla rättigheter till.

logo_150_white

Tigern

Representerar den jordiska styrkan som kommer med den tidiga träningen och inlärningen. I denna utvecklingsfas är eleven mer imponerad av sin personliga fysiska utveckling.

Draken

Representerar den spirituela styrkan som kommer med erfarenhet. Denna mentala attityd uppnås iindividens senare år av träning. Den är plaserad över den jordiska styrkan (Som du kan se på märket) eftersom individen har under denna period av sin träning har lärt sig att utveckla att vara ödmjuk och själbehärskning. Det är intelligensen som styr den jordiska styrkan.

Drakens attityd är det ultimata målet i kenpo. beväpnad med den attityd kommer utövaren inte vara rädd för sin motståndare utan vad han kan göra honom. Följaktligen vänder man ryggen och går ifrån en oönskad konflikt övertygad om att han hade varit den segrande.

Cirkeln

 • Den skildrar livet självt, en kontinuerlig cykel där det inte finns någon början eller slut. Så är det också med arten Kenpo, en cykel av ständig och oändlig rörelse. Tekniker följer en cykel, rörelser är en del av en cykel, fysiska förmåga, ödmjukhet och självbehärskning är inte mer än delar av ett progressivt och cykliskt lärande.
 • Alla rörelser utvecklas från en cirkel vare sig de är offensiva eller defensiva.
 • Cirkeln representerar vänskapsband som ständigt bör finnas bland medlemmarna.
 • Cirkeln är basen från vilken vårt alfabet stammar.

Cirkelns skiljelinjer

 • De representerar de ursprungliga arton handrörelser, som är de riktningar som händerna kan röra sig.
 • De är de vinklar från vilka en motståndare eller du kan attackera eller försvara.
 • De bildar mönstret i vilken fötterna kan röra sig.
 • Det är en förenklad representation av Universal Pattern

Formen

 • Den övre delen av krönet är som ett tak som ger skydd till alla som är under det.
 • Sidorna är böjda omvänt, som taket på ett kinesisk hem, för att skicka det onda tillbaka där det kom ifrån.
 • Den nedre delen har formen av en yxa, som representerar bödeln. I händelse av att en medlem påverkas av onda idéer och tankar, i strid med vår filosofi, kapas alla band, för att aldrig samexistera med oss igen.

Färgkarta

Grå

Cirkeln är grå eftersom det är symboliskt för hjärnan, då den alltid har blivit refererad till som grå massa.

Vit

Bakgrunden är vit att beteckna de många nybörjare som bildar basen i arten.

Gul / Orange

Representerar den första kunskapsnivån, det farliga mekaniska skede i lärandet där studenten är mer imponerad av det fysiska och tror att han har alla svar.

Brun

Färgen på tigerns ögon representerar avancerade studenter dock inte i stort antal. På denna nivå den studerande blir mer observanta. Hans ögon, liksom tigerns, är angelägna, aldrig så vakande och kritiska, ser alltid upp till de högre kunskapsnivåer, strävan efter perfektion, för att förbereda för den dag han uppnår nivån av en expert. Denna nivå av expert kompetens representeras av färgen svart.

Röd

Det av professur som överstiger svart, men som framgår av färgerna på draken, finns det fortfarande spår av vitt i drakens ögonglob, gul eller orange på drakens fenor, brun iris i ögat och svart i pupillen av ögongloben. Detta för att påminna professorn att även han alltid ska vara så ödmjuk och kunna gå tillbaka till varje nivå oavsett vad det kan vara, och utföra de saker som han förväntar sig av andra på dessa nivåer, för aldrig att kräva för mycket av hans studenter.