De var med glädje att få uppleva de minsta eleverna på klubben erövra sitt gula bälte. Ett stort gratis till alla som deltog. Ett stor tack och gratis också till Ida Forsström som tränat dom under hela denna termin. Följande barn gradrade:
Fredrik Lin, Arian Nikfarjam, Armin Subasic, Tony Abdallah, Elliot Rydell Öst, Helga Stenqvist, Julius Sandberg, Kyrallos David Alyass, Léon Blomberg, Raymon Fadoul, Ludvig Kvick, Setayesh Jafari, Shahrbanoo Jafari, Siv Tapper Johnsson, Valter Smedberg Jepsen, Zion Holst Björk, Axel Magnusson, Christoffer Murad.