Pandemin är inte över ännu och vi ser att vi vill och behöver fortsätta med regler runt Covid-19. Vi uppskattar att ni följer föreningens önskan för allas välmående och bästa.


* Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinfektionsmedel innan du går in och tränar.
* Skall du träna i gymmet tvätta av handtagen med desinfektionsmedlet som sitter på väggen.
* Vi ser fortfarande att föräldrar undviker att sitta på klubben för att minska smittspridningen.
* Det är nu tillåtet att börja använda omklädningsrum och duschar.


Tack för att du visar hänsyn och bryr dig om dina medmänniskor 😊
Kenpo Styrelsen