Instructor Camp photo 2018Instructor Camp genomförs varje år med syftet att utbilda instruktörer och blivande instruktörer till en högre kunskapsnivå och förståelse att systemets uppbyggnad. Denna utbildning kan man bara genomföra om man blir personligen inbjuden av föreningens huvudinstruktör och ansvarig för utbildningen Senior Professor Ingmar Johansson, vi tar in max 25 instruktörer och normalt sätt har vi ca 10-12 internationella instruktörer som tränar och verkar inom Road Warrior Lineage eller Parker/Planas Lineage kravet är att man tillhör någon av dessa två världsorganisationer. Utbildare är Grandmaster Richard ”Huk” Planas mannen som anses vara ”The teacher of the teachers”. Sifu Planas var Ed Parker´s högra hand och var med och designa systemet utformning som vi tränar idag. Han anses vara den kunnigaste om systemet i världen. Träningshelgen genomförs alltid den första helgen i oktober vilket innebär att 2019 genomförs utbildningen 4 – 6 oktober på Kenpo självförsvarsstudio i Norrköping. Vi startade denna utbildningsform 2008, och detta år fortsätter vi med forms och sets. 2020 års Instructor camp kommer att hållas helgen den 2 – 4 oktober.