Under kommande helg fredag – söndag fram till kl 16.00 är all ordinarie träning inställd pga Viking Camp. De som skall delta på lägret se separat schema. https://kenpo.se/wp-content/uploads/2024/05/seminars-orginal-2024-.pdf