För priser klicka här!
För träningstider klicka här!

  Här kan du anmäla dig till någon av våra kurser, anmälan är INTE bindande.
  Vi kommer inte att lämna ut några uppgifter till någon annan.
  I all kampsportsträning ingår gym för alla som har fyllt 15 år.

  Elevens namn

  E-post

  Adress

  Postnummer

  Postadress

  Telefon

  Elevens personnummer

  Ange kurs

  Eventuellt meddelande