Av: Ingmar Johansson

Den bild människor i största allmänhet har av en svartbältare är att personen ifråga kan enormt mycket inom sin stil eller snarare sagt sitt system. I själva verket är det bara början till insikten av vad systemet har att erbjuda. Människan är det centrala, inte systemet. Systemet är ett redskap för din personliga utveckling och dina anlag kombinerat med den tid du ägnar åt din träning avgör hur duktig du kan bli. Bara för att Bruce Lee utvecklade sin Gung Fu betyder inte det att alla som följer i hans fotspår kommer att bli lika duktiga. Vi är individer och skall utbildas som individer.

 

Många system vill få det till att verka som om de innehåller mystik, hemliga rörelser och utföranden. Men kampsport består av rörelser och inget annat. Jag vill markera skillnaden mellan en stil och ett system. Företeelsen att plocka olika delar här och var och av dessa skapa ett så kallat ”nytt” system är inget annat än skapandet av en personlig stil. Ett nytt system kräver mycket mer än att bara vara en marknadsförd personlig stil. Alla människor, oavsett system, har en personlig stil. Ett nyttsystem ska erbjuda något som inte redan andra system erbjuder oavsett om det är teoretiskt eller fysiskt.

 

Olika system erbjuder olika typer av lösningar. En del specialiserar sig på grepp, andra på sparkar och slag, andra lägger sin tyngd enbart på sparkar eller markkamp. Systemen kan vara mer idrottsorienterade medan andra är mer självförsvarsinriktade. Oavsett vilket system du önskar lära dig så kräver de målmedveten träning och förståelse av rörelser, anatomi, koordination, timing, reaktioner, fysiska lagar, mentala aspekter m.m.

 

Vad det egentligen handlar om är en djupdykning i rörelsers utförande och hur man kan generera kraft i olika dimensioner men även olika koncept, principer, teorier, logik, omloppsbanor, effekt och reaktion, riktningar, flöde, exakthet, metoder av utförande av naturliga vapen, förståelse om hur olika positioner kan ge dig nya lösningar och slutgiltligen kunna kombinera andning, fysisk och mental styrka att kulminera vid en exakt tidpunkt.

 

Denna förståelse har man inte som nybliven svartbältare utan det är bara tid och träning som ger dig denna insikt. Att jag sticker ut hakan i denna fråga beror på att många slutar att träna och utvecklas när de kommit dit. Inom Ed Parker´s kenpo säger man att vid svart bälte slutar man att memorisera rörelser och börjar analysera dem. Man kan inte heller vara 35-40 år och tro att man är någon typ av mästare. Nej, kampsports livet är ett ständigt sökande av nya lösningar och sanningar som kan anpassas till dig eller dina elever. Så när man ställer frågan om man är färdigutbildad vid svart bälte så är svaret definitivt nej. Man skulle kunna likna bältesgrader med en termometer Man börjar som vitt bälte på -8 och stiger med graderna och åren till högre temperaturer. Vid svart bälte blir man första gradens svart bältare alltså +1. I många system går man upp till 10:e graden av svart. Så med andra ord som svart bälte är du halvvägs. Jag brukar säga att man har slutfört grundskolan och man påbörjar sina gymnasie- och högskole studier. ”As one gets older, he learns to become a magician with motion; therein lies the secret of wisdom over youth” (Ed Parker).

 

Att kunna undvika en fysisk konflikt är lösningen vi söker. Observera att det inte är så att vi är rädda för angriparen eller vad han kan tänkas göra oss. Tvärtom, det är vad vi skulle kunna göra honom som skall hålla oss tillbaka. Det krävs mer mod att lämna en plats än att stå kvar. En god förebild inom kampsporten är en trygg, ödmjuk person utan behov av att framhäva sig själv. Viktigt är dock att förstå att man inte ska förväxla godhet med svaghet. Vi tränar fortfarande stridens konst och skall kunna använda den om så behövs. Men en god instruktör behöver aldrig visa sina kunskaper i onödan.

 

Att fortsätta att vara aktiv är mycket viktigt. Kampsport är en färskvara precis som konditionen. Bara för att du var aktiv för 6 år sedan så betyder det inte att du är av samma kaliber som då. Du är snarare rostig och timing och finkänslan är borta även om du fortfarande kan vara kapabel till att hantera en hotfull situation.

 

Om kampsporten ökar individens självkänsla och självförtroende är detta mycket bra. Detta gör att de presterar bättre i det övriga livet. Vi som ledare har ett stort ansvar och har makten att påverka andra människor och förhoppningsvis till det bättre bort från alla negativa saker som livet utsätter dem för. Vi skall vara förebilder och goda lyssnare och kunna ge goda råd när så söks. Att vara svartbältare och instruktör ställer alltså stora krav på dig. Vishet kan bara komma med tiden och erfarenheten. Att vara ödmjuk och fortsätta att leva som man lär är kanske det svåraste. Glöm inte att många tittar på dig som ledare, inte bara elever utan även föräldrar och samhället i stort. Instruktörens lott är att undervisa och dela med sig, annars dör kunskapen med dig.

 

Som tredje graden svart bältare bör man vara en fullärd instruktör. När man kommer upp mot sex dan kan man anses vara av titeln professor och vid åtta dan kan man anses vara en master. 10 dan är grandmaster. Detta är inget som man söker utan kommer med tiden och åren. Glöm inte att det är inte bältet som säger hur bra du är. Ed Parker sade en gång ”Although belt colors show, they are no proof that you know”. Låt dig inte luras av grader och färger. På mattan ser man vem som är vad.

 

En erfaren och kunnig instruktör känns igen omgående med god pedagogik och intressanta seminarier som ger elever något att tänka på och utveckla för anpassas till sitt eget utförande. Naturligtvis finns de som oärligt kommer över olika grader genom att betala stora pengar eller påstå olika saker. Ja, tyvärr så finns även dessa oärliga människor även inom detta område. Dessa människor respekteras aldrig av de som är etablerade och de får alltid stå till svars för deras diskutabla uppgraderingar. Sanningen förblir att de kan försöka övertyga omvärlden men de kan aldrig lura sig själva. Slutgiltligen är de väldigt små människor som kräver uppmärksamhet och makt.

 

En instruktör skall tåla en fråga eller ifrågasättande av en teknik genom en öppen diskussion. Här kommer ännu ett citat av Ed Parker: ”The man who knows how will always be a student, But the man who know why will continue to be the instructor”. Oavsett grad skall man alltid ta reda på information som man inte besitter. Speciellt om man får en fråga som man inte kan besvara. Det bästa man kan säga är att jag återkomma med svaret istället för att gissa, ljuga eller hitta på. Detta ansvar åligger instruktören. En sann instruktör ger elever frihet att anpassa ett system till individen och inte individen till systemet. En skräddare syr för att passa kostymen till den som skall bära den. Eller skall alla ha samma storlek?

 

När man ser hur allt kommer samman och fungerar så är inget svårt. Som nybörjare stod vi en gång med sinnet öppet för att mottaga kunskap. Den vita färgen representerar viljan att lära och renheten. Det svarta bältet bleknar och slits med åren och den vita färgen återkommer. Därmed sluts cirkeln och vi blir elever igen. En instruktör som inte söker mer kunskap är ingen sann kampsportsutövare därför att elever förblir vi alltid. Även när vi undervisar lär vi oss från våra elever och vi kommer till insikt om många ting.

 

Oavsett vad du har valt för inriktning låt ingen säga att du inte få gå över och titta på vad andra system gör. Jag rekommenderar dig att vara allsidig och prova olika system. Var alltid ödmjuk inför främmande system. Alla väljer olika lösningar och det är väl tur det. På detta sätt ökar vi utvecklings takten och systemens effektivitet och lösningar. Många system är strukturerade olika. Det är skillnad på bl.a. japanska, kinesiska, koreanska, filippinska och amerikanska systems struktur. En del är mycket välstrukturerade medan andra inte har mycket struktur alls. En del är väldigt raka och strikta medan andra är mycket cirkulera och mjuka. Välj efter eget behag. Besök seminarier hos andra system, kampsporten handlar om att skapa vänner, inte fiender. Visa intresse och ödmjukhet och försök att förstå deras struktur och tillvägagångssätt. En bra instruktör uppmuntrar sina elever att gå över gränserna. Detta är ett bevis på säkerhet. Glöm aldrig att det är eleverna som väljer instruktör och inte tvärtom. Låt aldrig en instruktör hindra dig i ditt sökande efter kunskap. Gör han det? Börja leta efter något annat. Bara för att instruktören valt ett tillfredsställande system så behöver det nödvändigtvis inte vara det rätta för dig. I slutändan tränar du för dig själv, ditt välbefinnande och din glädje. Det finns hundratals av system att välja mellan så var petig och ta reda på vad de erbjuder. Ett gott råd när du väljer förening kan vara att den har en stor barnverksamhet. Detta brukar innebära goda pedagogiska kunskaper. Har de dessutom mycket kvinnor så kan detta tyda på en god social samverkan.

 

Men det viktigaste skall vara att du trivs med föreningen och instruktören. Låt aldrig en instruktör kosta dig pengar och bli ett hinder i din utveckling. Personligen har jag rest jorden runt och tränat med alla tänkbara system. På så sätt har jag genom åren fått vänner över världen så min ”familj” finns överallt. Låt din träning ge dig ännu en dimension för att utvecklas, inte bara inom kampsporten utan även språkligt och kulturellt. Lycka till i ditt sökande i kampsportens oändliga värld av möjligheter.

Ingmar Johansson
Utbildad idrottskonsulent
5:th degree black belt
Huvudinstruktör för Ed Parker´s Kenpo Karate i Sverige.