Kenpo Självförsvarsstudios

Vision

Med människan och dess optimala utveckling i fokus skall vi vara världsledande, förvalta och utveckla ett arv med hög kompetens.

Värdegrund

Människor är olika men vi värderar alla lika. Kunskap och kvalitet är några av föreningens hörnstenar. Vårt mål är att utveckla individen och kvalitetssäkra kunskapen, att utveckla nyfikenhet, en god moral och goda vanor. Det är en ära att få en chans att påverka varje individ i sin personliga resa och vi tar det på fullaste allvar. Våra medlemmar ska vara goda ambassadörer och ledstjärnor i vår verksamhet och i samhället i stort.
Glädje och mjuka värden genomsyrar föreningen med nolltolerans mot mobbning, diskriminering och kränkningar. Andra nyckelord för oss är respekt, förebilder, engagemang och gemenskap.

Verksamhetsidé

Kenpo Självförsvarsstudio verkar för hälsoinriktad bredd- och motionsidrott där trivsel och välbefinnande ges samma vikt som individuell prestation med hög standard utifrån individens förutsättningar.
Vi vill på alla nivåer bedriva våra idrotter så att den utvecklar människor såväl fysiskt
och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att den:
• I alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
• Inkluderar alla som vill, oavsett ursprung, trosuppfattning, ålder, kön,
sexuella preferenser, fysiska och psykiska förutsättningar på lika villkor.
• Ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar, och bidrar till personlig utveckling, såväl fysisk
som mental med kunskap, gemenskap och glädje.
• Främjar en hälsosam och positiv kampkonstkultur av högsta kvalitet.