Utförd av Senior Professor Ingmar Johansson

Denna video var filmad på TDP studio i Ålberga Östergötland en professionell video studio under 2010. Rösten på filmen tillhör Grandmaster Richard ”Huk” Planas som läser Kenpo eden.  Hälsningen har två delar den traditionella och den moderna delen. Den moderna delen av hälsningen startar med ”the horse stance”. Det är mycket viktigt att synkronisera den övre och nedre delen av kroppen när du utför hälsningen. Naturligtvis har varje del av hälsningen en betydelse.

Kenpo hälsningens betydelse
Senior Professor Ingmar Johansson utför Kenpo hälsningen. Rösten tillhör Grandmaster Richard ”Huk” Planas. Här visas och sägs hälsningens betydelse.

http://youtu.be/slE1i-VDzHg

 

Här kan du se fler videoklipp om kenpo.