På lördag den 24 februari kl 10:00 startar vi en självförsvarskurs det finns platser kvar. Vill du veta mera ring Ingmar Johansson 0705-107371 anmälan görs på vår hemsida.  https://kenpo.se/kenpo/kursanmalan/

Välkomna