Vår verksamhet

Kenpo Karate är en blandning av gammal stridsteknik och modern vetenskap. Med sina traditioner från Kina så är Kenpo en art med många år bakom sig. Mr. Ed Parker började träna för William Chow på Hawaii som tog stilen dit. Mr. Parker tog med sina kunskaper till USA för att studera psykologi och sociologi. Han utvecklade sina kunskaper i kampart tillsammans med sina teoretiska kunskaper i anatomi och utvecklade Ed Parker´s Kenpo Karate. Sifu Richard “Huk” Planas var Ed Parker´s högra hand och arbetade tätt ihop med honom i utvecklingen av arten. Senior Grandmaster dog 1990 i en hjärtattack på Honolulus flygplats på Hawaii. I början av 1990-talet startade Mr Planas upp sin egen världsorganisation. Parker/Planas Lineage som idag är en stark och väl fungerade organisation. I Sverige och Europa är det Senior professor Ingmar Johansson med säte i Norrköping, Sverige huvudansvarig för Europa för Sifu Planas.  Senior Professor Johansson har också en organisation som verkar under Parker/Planas Lineage med namnet Roadwarrior Lineage. för att se de elever som har graderat till Svart bälte genom åren besök svart bältesträdet.

Logiskt rörelseflöde

Kenpo är anpassat till individen och oss västerlänningar, för att möta dagens moderna och våldsamma samhälle. Kenpo, ett ändlöst rörelseflöde vars kraft kan överväldiga alla angripare. Detta logiska rörelseflöde är kärnan i Kenpo. Varje slag är en blockering, varje blockering är ett slag. Motståndarens reaktion leder dig in i din nästa rörelse. Kenpo är en kombination av teori och praktik. För att kunna kontrollera kraften i Kenpo måste man först kunna kontrollera sig själv. Träna själen som du tränar kroppen. Utveckla en inre styrka, balans och harmoni allt eftersom. En Kenpomästare är mer än en expert i Karate, han är en konstnär. Han är herre över sig själv.

Vårt system är designat på ett mycket sofistikerat sätt. Vår ledstjärna är effektivitet och det speglas i våra tekniker där syftet hela tiden är att avsluta fighten – inom tre rörelser skall det vara över.

Vem kan träna?

Barn

Ett barn som tränar Kenpo har mycket bättre koncentrationsförmåga än andra barn. De lär sig att visa respekt för andra barn och skilja på rätt och fel. Barn som tränar får bättre självförtroende och lär sig att behärska sin kropp bättre. De får bättre fysisk och psykisk hälsa.

Ungdomar

De största folkhälsosjukdomarna idag kan relateras direkt till fetma och övervikt. Många barn och ungdomar är idag överviktiga och riskerar på sikt att utveckla t ex diabetes. Kenpo erbjuder en mycket bra och variationsrik träning som hjälper ungdomar att hålla en god fysisk kondition. Kenpoträning kan göra så att tonåringar får bättre självförtroende och fysisk styrka. På detta sätt lär de sig säga “NEJ” till negativa saker som t ex droger, alkohol, missbruk och gängaktiviteter m.m. De får även hjälp att finna sin egen identitet.

Vuxna

Oavsett din ålder, gammal som ung, vig som ovig, så kan du träna Kenpo. Vi anpassar träningen efter dina behov och förutsättningar. Vi tycker det är viktigt att träningen anpassas efter individen och inte tvärtom. Många system har än idag inställningen att eleven inte skall ställa för mycket frågor. All kunskap är förbehållet instruktören eller “Mästaren”. Vi uppmanar däremot eleven att ställa frågor och att vara nyfiken och kritisk. Det är viktigt att man förstår vad man sysslar med. Oavsett kroppstyp så får du ett självförsvarssystem som är anpassat till dina individuella förutsättningar.

En studio med många kulturer

På Kenpo Självförsvars Studio verkar människor från många olika länder och kulturer. Det är viktigt att alla får vara med och ta del av våra aktiviteter. Vi undervisar barn från fem år och den äldsta har varit upp till 67 år. Detta är en idrott som man kan bedriva i princip hur länge som helst. Vi tror att det är positivt att umgås med olika åldrar och att barn ska ha vuxna som förebilder. Detta skapar en social trygghet. Vi brukar säga att detta är ditt andra hem. Man kommer till en fristad där mobbning inte finns utan där alla har ett lika människovärde. Sammanhållning och klubbanda är alltså ryggraden i vår förening

Vi använder ordet studio väldigt flitigt av den enkla anledningen att i en studio skapar man något. Precis som en konstnär eller skulptör utvecklar och skapar saker. På samma sätt utvecklar, skapar och förfinar vi vår kontroll och vårt utförande av vår människokropp. Det finns mycket att arbeta med i vår studio. Här får man kunskaper om bl.a. kordination, kroppskontroll, koncentration, fysisk träning, mental träning, självkontroll, rörelsemönster, attityd, fokusering och sist men inte minst respekt till dig själv och dina medmänniskor.

Vi arbetar med ett system som har gamla kinesiska traditioner men som tillåts att ständigt utvecklas i takt med dagens samhälle.

Systemet heter Kenpo Karate. Vi använder svenska och engelska som undervisningsspråk. Detta medför inte bara att eleven får utveckla sina språkkunskaper utan även att de får chansen att praktisera den när vi får internationella instruktörer på besök. Detta sker flera gånger om året.

I vårt gym kan man stärka sin kropp. I all modern idrott finns styrketräning som en grundpelare. Hos oss kan man träna från 15 år och uppåt. Föräldrar som kommer har möjlighet att träna samtidigt som deras barn tränar Kenpo. Vi har även andra aktiviteter och kurser för företag, skolor och föreningar.

Samarbete med SISU Idrottsubildarna

Vi arbetar mycket med att få våra instruktörer välutbildade. Kurser, lärgrupper, kulturarrangemang & föreläsningar genomförs i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, Norrköping. Kurser genomförs också med Östergötlands Idrottsförbund och Svenska Budoförbundet. De reser ständigt på utbildningar runt om på olika platser i världen men vi har även interna utbildningar som vi håller i.

Att använda rätt pedagogik och psykologi är viktigt så att alla får uppmärksamhet. Att man talar om vad som är rätt och förstärker det är viktigt för att öka individens självkänsla och självförtroende, något som är viktigt även utanför vår studio. Detta bidrar till elevens möjligheter att kunna fatta mogna beslut inför framtiden.

Vill du anmäla dig så kan du göra det här: anmälan