Välkommen till fördjupningsdelen på vår hemsida. Här kan du läsa om många olika aspekter av Kenpo och kampsport. men även och pedagogiska och samhälles aspekter av kampsporten. Vi har valt att lägga upp en del artiklar på olika språk då Google translate inte alltid översätter korrekt eller inte får fram det vi vill få ut av artikeln.  klicka på länken nedan för att läsa den artikel du önskar fördjupa dig i:

Artiklar på Svenska

ingmar-notes-instr-camp-13

 

 

Articles in English

These articles are in English, to be able to read them please go to the original language of the webpage. By doing so google will not translate the articles. If you wish to publish any of our articles  there is no problem but make sure to put down who wrote the article.

 

 

Artículos en Español

Estos artículos estan en Español, para poder leerlos por favor ver la pagina original Sueca.  Así no tradusca google los artículos. Si deseas publicar algun articuló no hay problema siempre que diga quien hico el articulo.